Počet záznamov: 1  

oblasť zátoky v polycyklických aromatických uhľovodíkoch