Počet záznamov: 1  

závislosť látková

 1. Heslozávislosť látková
  Heslo anglickySubstance-Related Disorders
  Odkazyzávislosť drogová
  závislosť od návykových látok
  poruchy súvisiace s abúzom návykových látok
  abúzus liekový
  abúzus liekov na predpis
  abúzus drogový
  návyk drogový
  narkománia
  habituácia drogová
  návykovosť drogová
  poruchy z užívania liekov
  poruchy z užívania drog
  poruchy organické duševné, vyvolané látkami
  poruchy organické mentálne, indukované látkami
  poruchy zapríčinené užívaním návykových látok
  Angl. X odkazyDrug Abuse
  Drug Addiction
  Drug Dependence
  Drug Habituation
  Drug Use Disorders
  Organic Mental Disorders, Substance-Induced
  Substance Abuse
  Substance Dependence
  Substance Use Disorders
  Vysvetľujúca pozn. v angl.Disorders related to substance abuse.
  Pozri aj (FX) v slov. poruchy súvisiace s alkoholom
  kodependencia psychologická
  drogy dizajnérske
  predávkovanie liekmi, drogami
  regulácia lieková a narkotiková
  drogy nelegálne
  psychózy alkoholické
  Pozri aj (FX) v angl. Alcohol-Related Disorders
  Codependency, Psychological
  Designer Drugs
  Drug Overdose
  Drug and Narcotic Control
  Illicit Drugs
  Psychoses, Alcoholic
  Odkazy (708) - ČLÁNKY
  (11) - heslo MeSH
  (144) - CiBaMed
  (26) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (425) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

Počet záznamov: 1