Počet záznamov: 1  

syndróm imunitnej rekonštitúcie, zápalový

 1. Heslosyndróm imunitnej rekonštitúcie, zápalový
  Heslo anglickyImmune Reconstitution Inflammatory Syndrome
  Odkazysyndróm imunitnej rekonštitúcie
  Angl. X odkazyImmune Reconstitution Disease
  Immune Restoration Syndrome
  Vysvetľujúca pozn. v angl.Exuberant inflammatory response towards a previously acquired or undiagnosed opportunistic infection. It is frequently seen in AIDS patients following antiretroviral treatment.
  Pozri aj (FX) v slov. rekonštitúcia imunity
  Pozri aj (FX) v angl. Immune Reconstitution
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  (1) - heslo MeSH
  predmetové heslo

  predmetové heslo