Počet záznamov: 1  

syndróm autoimunitný lymfoproliferatívny

 1. Heslosyndróm autoimunitný lymfoproliferatívny
  Heslo anglickyAutoimmune Lymphoproliferative Syndrome
  Odkazysyndróm autoimunitný lymfoproliferatívny, typ 1, autozomálne dominantný
  syndróm autoimunitný lymfoproliferatívny, typ 2B (ALPS2B)
  Canale Smithov syndróm
  Canalovej Smithov syndróm
  deficit kaspázy 8
  Angl. X odkazyAutoimmune Lymphoproliferative Syndrome Type 1, Autosomal Dominant
  Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome Type 2B
  Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome Type 2B (ALPS2B)
  Canale Smith Syndrome
  Caspase 8 Deficiency
  Caspase-8 Deficiency
  Vysvetľujúca pozn. v angl.Rare congenital lymphoid disorder due to mutations in certain Fas-Fas ligand pathway genes. Known causes include mutations in FAS, TNFSF6, NRAS, CASP8, and CASP10 proteins. Clinical features include LYMPHADENOPATHY; SPLENOMEGALY; and AUTOIMMUNITY.
  Pozri aj (FX) v slov. kaspáza 10
  kaspáza 8
  proteín príbuzný TNFR, indukovaný glukokortikoidmi
  receptor fas
  Pozri aj (FX) v angl. Caspase 10
  Caspase 8
  Glucocorticoid-Induced TNFR-Related Protein
  fas Receptor
  Odkazy (4) - heslo MeSH
  predmetové heslo

  predmetové heslo