Počet záznamov: 1  

Dobríková, Patricia

 1. MenoDobríková Patricia
  CitáciaLevická, Jana a kol. Úvod do sociálnej práce, 2004, s. 123 (Základné biografické údaje)
  Smoleňová L. ... [et al.] Čo môže poskytnúť paliatívna starostlivosť. In. Geriatria, č. 1 (2005), s. 41 (Biografické údaje - iná forma zápisu mena, pracovisko)
  HOSPICE.sk [online] [cit. 2008-04-16]. Dostupné na internete: <http://www.hospice.sk/hospice1/org_info.php?id=26> (Biografické údaje)
  www.hospice.sk (Iná podoba priezviska)
  Paliatívna medicína a liečba bolesti, č. 3 (2008), s. 138 (Biografické údaje - doplnenie vedecko-pedagogickej hodnosti)
  Paliatívna medicína a liečba bolesti, roč. 3, č. 2 (2010), s. 75 (Biografické údaje - ďalší akademický a vedecko-pedagogický titul, priezvisko za slobodna a priez. vydatej ženy - odkazy)
  Pavlíček, Ján - Dobríková, Patrícia. Sociálny výskum a štatistické spracovanie dát, 2007 (Biografické údaje - doplnenie titulu)
  Paliatívna medicína a liečba bolesti, roč. 5, č. 2 (2012), s. 57 (Biografické údaje - oprava v údajoch pracoviska)
  Báza dátsúbor autorít osobných mien
  Odkazy (33) - CiBaMed
  (54) - ČLÁNKY
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (7) - KNIHY
  osoba

  osoba

Počet záznamov: 1