Počet záznamov: 1  

Hulíková, Mária

 1. MenoHulíková Mária
  CitáciaSlovenský lekár, roč. 21/35, č. 5-6 (2011), s. 90 (Biografické údaje - zmena pracoviska)
  LEKOM - Register lekárov SR [online] [cit. 2013-09-06]. Dostupné na internete: <http://www.lekom.sk/?category=folder&folderId=5> (Biografické údaje - odbor pôsobnosti, úprava aut.)
  Revue medicíny v praxi, roč. 11, č. 5 (2013), s. 13 (Biografické údaje - doplnenie titulov)
  Súčasná klinická prax, č. 1 (2013), s. 22 (Biografické údaje - úprava aut.)
  http://www.hemomedika.eu (Biografické údaje - oprava pracoviska)
  Báza dátsúbor autorít osobných mien
  Odkazy (13) - CiBaMed
  (69) - ČLÁNKY
  osoba

  osoba

Počet záznamov: 1