Počet záznamov: 1  

Aortální nedomykavost

 1. SYS0136249
  LBL
   
  00000nam^^22^^^^^^^^450
  005
   
  20181205094741.8
  010
   
  $a 978-80-247-5685-1 $d 33,56 Eur $b viaz.
  100
   
  $a 20170522d2016 m y0sloy0103 ba
  101
  0-
  $a cze $d cze $d eng
  102
   
  $a CZ
  105
   
  $a a acdg001yy
  200
  1-
  $a Aortální nedomykavost $f Jan Vojáček ... [et al.]
  205
   
  $a 1. vyd.
  210
  1-
  $a Praha $c GRADA Publishing $d 2016
  215
   
  $a 503 s. $c ilustr. (prevažne fareb.), fotogr., grafy, schémy, tab. $d 25 cm
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  320
   
  $a Register
  320
   
  $a Res. angl., čes.
  320
   
  $a Skratky
  330
   
  $a Nedomykavosť aortálnej chlopne patrí medzi základné chlopňové chyby srdca a je úzko spätá s výskytom dilatačného postihnutia vzostupnej aorty. Až v posledných rokoch je tradičná chirurgická liečba náhradou chlopne obohatená o systematicky budovanú stratégiu záchovnej rekonštrukcie chlopne. Monografia autorov z kardiochirurgickej kliniky v Hradci Králové s účasťou medzinárodného kolektívu spoluautorov podáva ucelený náhľad na danú problematiku. Kniha popisuje okrem iného anatómiu, možné anomálie, patofyziológiu, moderné poňatie dynamickej funkcie aortálneho koreňa, ďalej možnosti kvantifikácie významnosti chyby pomocou echokardiografie a srdcovej katetrizácie, ale aj CT a MRI. Detailná echokardiografická analýza je nevyhnutným predpokladom na prípravu plánu ďalšieho postupu. V ďalšej časti publikácie sú predstavené všetky spôsoby liečby, čitateľ tu nájde aj výklad geometrických princípov a interpretáciu echokardiografických nálezov. Kniha nezabúda ani na zhodnotenie metód, porovnanie výsledkov liečebných postupov a odporúčaní pre sledovanie chorých v ambulantnej starostlivosti. Publikácia je obohatená o originálnu farebnú obrazovú dokumentáciu, ktorej autorom je doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D.
  333
   
  $a Publikácia predstavuje vysoko potrebný vzdelávací materiál pre kardiochirurgov a kardiológov
  606
  1-
  $3 sllk_un_auth*d001021 $a chlopňa aortálna $x anatómia a histológia $x abnormality $x zobrazovanie diagnostické $2 mesh
  606
  1-
  $3 sllk_un_auth*d001022 $a insuficiencia aortálnej chlopne $x zobrazovanie diagnostické $x chirurgia $2 mesh
  606
  2-
  $3 sllk_un_auth*d004452 $a echokardiografia $2 mesh
  606
  2-
  $3 sllk_un_auth*d014057 $a CT röntgenová $2 mesh
  606
  2-
  $3 sllk_un_auth*d008279 $a MRI $2 mesh
  606
  1-
  $3 sllk_un_auth*d014656 $a výkony chirurgické na cievach $x metódy $x využitie $2 mesh
  606
  2-
  $3 sllk_un_auth*d016896 $a výsledok liečby $2 mesh
  610
  2-
  $a nedomykavosť aortálnej chlopne
  610
  2-
  $a regurgitácia aortálna
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*p0002218 $a Vojáček $b Jan $f 1947- $p Kardiochirurgická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*p0001627 $a Žáček $b Pavel $f 1959- $p Kardiochirurgická kllinika LF UK a FN, Hradec Králové $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*p0001626 $a Dominik $b Jan $f 1944- $p Kardiochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*p0008381 $a Anderson $b Robert H. $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*0043332 $a Arabkhani $b Bardia $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*0043333 $a Bělobrádek $b Zdeněk $p Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*p0061529 $a Brtko $b Miroslav $p I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*0018172 $a Burkert $b Jan $p Klinika kardiovaskulární chirurgie, 2. LF UK a FN Motol, Praha $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*0043334 $a Di Centa $b Isabelle $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*0043335 $a El-Hamamsy $b Ismail $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*0043336 $a Holubec $b Tomáš $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*0043337 $a Lansac $b Emmanuel $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*0043338 $a Morgant $b Marie-Catherine $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*0043339 $a Mori $b Shumpei $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*0043340 $a Muresian $b Horia $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*p0045061 $a Solař $b Miroslav $p 1. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*0043342 $a Spicer $b Diane E. $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*p0026555 $a Špatenka $b Jaroslav $p Oddělení transplantací a tkáňové banky, Fakultní nemocnice v Motole, Praha $4 070 $f 1945-
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*0043343 $a Takkenberg $b Johanna J. M. $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*0043344 $a Tuna $b Martin $p Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA006 $c 20170522 $g AACR2 $2 unimsk

Počet záznamov: 1