Počet záznamov: 1  

Aktivisti a obhajcovia práv zdravotne postihnutých

 1. SYSc033801
  LBL
   
  ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450
  005
   
  20140609145425.0
  010
   
  $a 80-89016-14-6 $b brož. $d Sk 200.00
  100
   
  $a 20070604d2006 m y0sloc0103 ba
  101
  0-
  $a slo $c eng
  102
   
  $a SK
  105
   
  $a y z 000yy
  200
  1-
  $a Aktivisti a obhajcovia práv zdravotne postihnutých $e tréningová príručka $g prekl. Lucia Antalecová, Alena Kánová, Darina Ondrušová
  205
   
  $a 1. vyd.
  210
   
  $a Bratislava $c Slovenské národné stredisko pre ľudské práva $d 2006
  215
   
  $a 81 s. $d 30 cm
  330
   
  $a Tréningová príručka pre aktivistov a obhajcov práv zdravotne postihnutých je členená do nasledovných kapitol a podkapitol: Teórie o zdravotnom postihnutí a antidiskriminačnom práve – posun z medicínskeho na sociálny problém, Právo Európskej únie (vývoj európskej politiky zdravotného postihnutia, rámcová smernica o zamestnávaní), Národná antidiskriminačná legislatíva (vo Veľkej Británii a Holandsku), Práca nezávislých orgánov v oblasti uplatňovania antidiskriminačného zákona (konkrétne príklady z Veľkej Británie a Holandska), Medzinárodné právo (zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva, medzinárodný dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím), Ako viesť súdny spor (Praktické rady pri príprave stratégie precedentných prípadov – skúsenosť interights, Metodika podávania sťažností v prípade porušenia Európskej sociálnej charty)
  454
  -1
  $1 200 1 $a Disability rights' activists and advocates training manual
  606
  1-
  $3 sllk_un_auth*d006233 $a zdravotne postihnutí $x zákonodarstvo a právna veda $2 mesh
  606
  1-
  $3 sllk_un_auth*d011287 $a predsudok $2 mesh
  606
  1-
  $3 sllk_un_auth*d007878 $a zákonodarstvo ako téma $2 mesh
  606
  2-
  $3 sllk_un_auth*d006806 $a práva ľudské $x zákonodarstvo a právna veda $2 mesh
  606
  2-
  $3 sllk_un_auth*d004651 $a zamestnanie $2 mesh
  606
  2-
  $3 sllk_un_auth*d009939 $a organizácie neziskové $2 mesh
  607
   
  $3 sllk_un_auth*d009426 $a Holandsko $2 mesh
  607
   
  $3 sllk_un_auth*d006113 $a Spojené kráľovstvo $2 mesh
  608
   
  $3 sllk_un_auth*d020479 $a príručky $2 mesh
  675
   
  $a 34-056.26-056.34(035) $v UDC-MRF-SK3 $z slo
  702
  -1
  $3 sllk_un_auth*0000042 $a Antalecová $b Lucia $4 730
  702
  -1
  $3 sllk_un_auth*0000043 $a Kánová $b Alena $4 730
  702
  -1
  $3 sllk_un_auth*0000044 $a Ondrušová $b Darina $4 730
  711
  02
  $3 sllk_un_auth*0000038 $a Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR $4 070
  711
  02
  $3 sllk_un_auth*0000040 $a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva $4 070
  711
  02
  $3 sllk_un_auth*0000041 $a National Confederation of Disabled People - Grece Member of the European Disability Forum $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA006 $c 20070604 $g AACR2