Počet záznamov: 1  

Zlomeniny proximálního femuru

 1. SYS0157457
  LBL
   
  00000nam^^22^^^^^^^^450
  005
   
  20200130145131.7
  010
   
  $a 978-80-7492-423-1 $d 85,- Eur $b viaz.
  100
   
  $a 20190718d2019 m y0sloy0103 ba
  101
  0-
  $a cze $d cze $d eng
  102
   
  $a CZ
  105
   
  $a a acdg001yy
  200
  1-
  $a Zlomeniny proximálního femuru $f Jiří Skála-Rosenbaum ... [et al.]
  205
   
  $a První vyd.
  210
  1-
  $a Praha $c Galén $d c2019
  215
   
  $a 353 s. $c ilustr. (niektoré fareb.), fotogr., grafy, schémy, tab. $d 29 cm
  320
   
  $a Bibliogr. odkazy
  320
   
  $a Register
  320
   
  $a Res. angl., čes.
  320
   
  $a Skratky
  330
   
  $a Monografia sa zaoberá problematikou ošetrenia zlomenín proximálneho femuru, ktorých liečba tvorí dennú náplň pracovísk zaoberajúcich sa poranením pohybového aparátu. Riziko ich vzniku sa blíži vo vyspelých krajinách k 50% a u mužov k 20%. Dnes už nikto nepochybuje o tom, že operačná liečba týchto zlomenín je spojená s lepšou prognózou a že iba perfektne vykonaná operácia dáva šancu na návrat k predúrazovým aktivitám. Osvojenie si všetkých detailov liečby vyžaduje mnoho rokov praxe, ktorá je zároveň dynamicky ovplyvňovaná dramatickým medicínskym a technologickým rozvojom. Kniha ponúka okrem pohľadu na modernú operačnú liečbu zlomenín proximálneho femuru aj prehľad anatómie a biomechaniky bedrového kĺbu, súčasné informácie o prevencii a liečbe osteoporózy, diagnostike týchto zlomenín, anestéziologickej a intenzívnej starostlivosti v perioperačnom období, o najčastejších komplikáciách a pooperačnej rehabilitačnej starostlivosti. Pre komplexnosť autori zaradili aj kapitoly o zlomeninách proximálneho femuru v detskom a adolescentnom veku a o patologických metastatických zlomeninách. Ambíciou autorov nebolo vyjadriť v predkladanej knihe postoj ku všetkým liečebným metódam používaným v súčasnej dobe u týchto závažných zlomenín, chceli podať iba ucelený prehľad vlastných skúseností s cieľom minimalizovať chyby, ktoré môžu byť pre pacientov osudové.
  333
   
  $a Kniha si nájde svojich čitateľov a bude podnetná pre ortopédov, traumatológov, chirurgov a fyzioterapeutov.
  606
  1-
  $3 sllk_un_auth*d005264 $a fraktúry stehnovej kosti $2 mesh
  610
  2-
  $a zlomeniny proximálneho femuru
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*0011319 $a Skála-Rosenbaum $b Jiří $p Ortopedicko-traumatologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha $4 070
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*p0032399 $a Džupa $b Valér $p Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha $4 070 $f 1962-
  701
  -1
  $3 sllk_un_auth*p0028018 $a Krbec $b Martin $p Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA006 $c 20190718 $g AACR2 $2 unimsk

Počet záznamov: 1