Počet záznamov: 1  

POCT a pediatrické laboratórium

  1. POCT a pediatrické laboratórium  / Vasilenková A. ... [t al.] .  Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií . XI. kongres Slovenskej sopočnosti klinickej biochémie : 5. - 7. októbra 2014 : súhrny a in extenso články. - ISSN 1335-2644 . - Roč. 19, č. 1-2 (2014), s. 49-50  
    C 2974
    článok

    článok

Počet záznamov: 1