Počet záznamov: 1  

Centrálny register cievnej chirurgie Slovenskej republiky

  1. Centrálny register cievnej chirurgie Slovenskej republiky : aktuálne otázky angiochirurgie  / V. Šefránek, J. Tomka, P. Mondek .  Praktická flebologie : odborný časopis pro flebologii, lymfologii a všeobecnou angiologii : odborný lékařský čtvrtletník se zaměřením na choroby žilního a lymfatického oběhu a všeobecnou angiologii. - ISSN 1210-3411 . - Roč. 8, č. 3 (1999), s. 124-126  : Tab.  
    C 2686
    článok

    článok

Počet záznamov: 1