Počet záznamov: 1  

Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách

  1. Štětina, Jiří
    Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách / Jiří Štětina a kolektiv. -- 1. vyd. -- Praha : Grada Publishing, 2014. -- 557 s. : ilustr., obr., tab. ; 25 cm. -- Bibliogr. odkazy - Res. angl., čes. - Register - Čitateľom sa dostáva do rúk prepracované a doplnené vydanie publikácie, ktorá vyšla v roku 2000 pod názvom Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Od doby jej vzniku došlo k významnému vývoju jednak v oblasti organizácie a spolupráce jednotlivých zainteresovaných zložiek, ako aj v oblasti technických zariadení. K dispozícii sú nové skúsenosti pri likvidovaní katastrof a hromadných nešťastiach najmä v zahraničí, ale aj v Českej republike. To všetko viedlo k tomu, že kolektív autorov pod vedením MUDr. Štětiny publikáciu od základu prepracoval a aktualizoval. Publikácia poskytuje ucelený a kompaktný prehľad informácií o katastrofách a hromadných nešťastiach, spoluprácu integrovaného záchranného systému a rolu jeho jednotlivých zložiek pri ich likvidácii. Obsahuje hlavné témy – katastrofy a hromadné nešťastia; krízový management; civilná ochrana Českej republiky, zdravotníctvo pri mimoriadnych udalostiach; chemické, radiačné a biologické nebezpečenstvo a ochrana; medicína pri mimoriadnych udalostiach, vzdelávanie a príprava. Publikácia spracováva aj problematiku krízovej pripravenosti nemocníc, zdravotníctva v energeticky a personálne krízových podmienkach, varovania a tiesňového informovania obyvateľstva, evakuácie a pod. Podstatná časť knihy je venovaná medicínskym postupom pri mimoriadnych udalostiach, vrátane prvej pomoci a triedeniu ranených pri hromadných nešťastiach a katastrofách, kardiopulmonálnej resuscitácií, liečbe popálenín alebo šokových stavov, transportu ranených, analgézii pri hromadných nešťastiach a katastrofách. Prílohou knihy je štvorjazyčný slovník najčastejších odborných výrazov. Kniha je doplnená o tabuľky, čierno-biele schémy, grafy, obrázky a farebné ilustrácie. - Je určená všetkým zložkám integrovaného záchranného systému – pracovníkom krízového managementu, členom záchranárskych tímov a hlavne zdravotníkom záchranárom ale aj klinickým pracovníkom a ďalším pracovníkom tohto systému. -- ISBN 978-80-247-4578-7 (brož.) : 41,96 Eur

    1. služby zdravotné záchranné - metódy - zákonodarstvo a právna veda 2. katastrofy 3. príhody náhle - ošetrovanie - psychológia 4. manažment rizika 5. civilná ochrana 6. udalosti s hromadným postihnutím osôb 7. triáž 8. nemocnice 9. hodnotenie rizika 10. látky nebezpečné 11. žiarenie 12. choroby infekčné 13. obdobie kritické psychologické 14. prvá pomoc 15. rany a poranenia

Počet záznamov: 1