Počet záznamov: 1  

Geriatria pre praktického lekára

  1. Hegyi, Ladislav, 1939-2016
    Geriatria pre praktického lekára / Ladislav Hegyi, Štefan Krajčík. -- 3. dopln. a rozšír. vyd. -- Bratislava : Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o., 2015. -- 408 s. : ilustr., tab. ; 20 cm. -- (Malá lekárska knižnica ; zv. 33). -- Bibliogr. odkazy - Register - Súčasný trend predlžovania ľudského veku priniesol mnohé ďalšie sociálne, zdravotné a iné problémy. Geriatria sa zaoberá nielen problematikou starnutia a staroby, ale aj chorobami tejto časti populácie. Publikácia predstavuje už tretie prepracované a doplnené vydanie knižnej príručky Geriatria pre praktického lekára. Kniha je rozdelená na tri celky. Úvod je venovaný všeobecnej časti o gerontológii, sociálnych problémoch seniorov a starostlivosti o seniorov. Ďalšia časť knihy popisuje geriatrické syndrómy a symptómy a v poslednej nájdete najčastejšie choroby vo vyššom veku so základnou diagnostikou a liečbou - So zdravými, ale hlavne s chorými seniormi prichádzajú najčastejšie do kontaktu všeobecní lekári, pre ktorých je táto príručka určená. -- ISBN 978-80-89631-31-5 (brož.) : 18,18 Eur

    1. geriatria 2. podmienky patologické, príznaky a symptómy - ľudia vyššieho veku 3. choroba chronická - ľudia vyššieho veku 4. ľudia vyššieho veku 5. príručka

    I. Krajčík, Štefan, 1950-

    gerontológia

Počet záznamov: 1