Počet záznamov: 1  

Lékařská etika

  1. Šimek, Jiří, 1944-
    Lékařská etika / Jiří Šimek. -- 1. vyd. -- Praha : Grada Publishing, 2015. -- 224 s. ; 24 cm. -- Bibliogr. odkazy - Res. angl., čes. - Register - Kniha predstavuje ucelený súhrn základných tematických a problémových okruhov súčasnej lekárskej etiky. Vo svojej práci autor vychádza z mnohoročného štúdia filozofických východísk zdravotníckej etiky a v neposlednej rade tiež zo svojich mnohoročných skúseností lekára a univerzitného učiteľa. Je členená do troch tematických okruhov. V prvej časti je čitateľovi sprostredkované podrobne spracované nahliadnutie do filozofických základov lekárskej etiky. Druhá časť zahŕňa všeobecné základy lekárskej etiky – predstavuje jej históriu, v lekárskej etike používanú metodológiu a tiež význam a poslanie tohto odboru. V tretej časti sú uvedené jednotlivé problémové okruhy súčasnej lekárskej etiky: informovaný súhlas; rozhodovanie v závere života; eutanázia, dystanázia a paliatívna starostlivosť; etické problémy reprodukcie – potrat, asistovaná reprodukcia; etické aspekty klonovania, získavania a využívania kmeňových buniek; etické problémy genetiky; etické aspekty transplantácie orgánov a tkanív; etická regulácia výskumu; alternatívna medicína; enhancement a konflikty záujmov v medicíne - Publikácia je určená pre pomerne širokú čitateľskú obec z okruhu študentov lekárskych ošetrovateľských odborov a vôbec všetkých ľudí pôsobiacich v zdravotníctve. -- ISBN 978-80-247-5306-5 (brož.) : 14,66 Eur

    1. filozofia - história 2. etika lekárska - história 3. práva pacienta 4. súhlas informovaný 5. prianie predchádzajúce 6. eutanázia 7. interrupcia 8. transplantácia 9. etika výskumu 10. konflikt záujmov

Počet záznamov: 1