Počet záznamov: 1  

Aortální nedomykavost

 1. Aortální nedomykavost / Jan Vojáček ... [et al.]. -- 1. vyd. -- Praha : GRADA Publishing, 2016. -- 503 s. : ilustr. (prevažne fareb.), fotogr., grafy, schémy, tab. ; 25 cm. -- Bibliogr. odkazy - Register - Res. angl., čes. - Skratky - Nedomykavosť aortálnej chlopne patrí medzi základné chlopňové chyby srdca a je úzko spätá s výskytom dilatačného postihnutia vzostupnej aorty. Až v posledných rokoch je tradičná chirurgická liečba náhradou chlopne obohatená o systematicky budovanú stratégiu záchovnej rekonštrukcie chlopne. Monografia autorov z kardiochirurgickej kliniky v Hradci Králové s účasťou medzinárodného kolektívu spoluautorov podáva ucelený náhľad na danú problematiku. Kniha popisuje okrem iného anatómiu, možné anomálie, patofyziológiu, moderné poňatie dynamickej funkcie aortálneho koreňa, ďalej možnosti kvantifikácie významnosti chyby pomocou echokardiografie a srdcovej katetrizácie, ale aj CT a MRI. Detailná echokardiografická analýza je nevyhnutným predpokladom na prípravu plánu ďalšieho postupu. V ďalšej časti publikácie sú predstavené všetky spôsoby liečby, čitateľ tu nájde aj výklad geometrických princípov a interpretáciu echokardiografických nálezov. Kniha nezabúda ani na zhodnotenie metód, porovnanie výsledkov liečebných postupov a odporúčaní pre sledovanie chorých v ambulantnej starostlivosti. Publikácia je obohatená o originálnu farebnú obrazovú dokumentáciu, ktorej autorom je doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D. - Publikácia predstavuje vysoko potrebný vzdelávací materiál pre kardiochirurgov a kardiológov. -- ISBN 978-80-247-5685-1 (viaz.) : 33,56 Eur

  1. chlopňa aortálna - anatómia a histológia - abnormality - zobrazovanie diagnostické 2. insuficiencia aortálnej chlopne - zobrazovanie diagnostické - chirurgia 3. echokardiografia 4. CT röntgenová 5. MRI 6. výkony chirurgické na cievach - metódy - využitie 7. výsledok liečby

  I. Vojáček, Jan, 1947-
  II. Žáček, Pavel, 1959-
  III. Dominik, Jan, 1944-
  IV. Anderson, Robert H.
  V. Arabkhani, Bardia
  VI. Bělobrádek, Zdeněk
  VII. Brtko, Miroslav
  VIII. Burkert, Jan
  IX. Di Centa, Isabelle
  X. El-Hamamsy, Ismail
  XI. Holubec, Tomáš
  XII. Lansac, Emmanuel
  XIII. Morgant, Marie-Catherine
  XIV. Mori, Shumpei
  XV. Muresian, Horia
  XVI. Solař, Miroslav
  XVII. Spicer, Diane E.
  XVIII. Špatenka, Jaroslav, 1945-
  XIX. Takkenberg, Johanna J. M.
  XX. Tuna, Martin

  nedomykavosť aortálnej chlopne - regurgitácia aortálna

Počet záznamov: 1