Počet záznamov: 1  

Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání

  1. Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání : interdisciplinární a transdiagnostický pohled / Hana Papežová ... [et al.]. -- První vyd. -- Praha : mladá fronta, 2018. -- 607 s. : ilustr. (niektoré fareb.), fotogr., grafy, schémy, tab. ; 24 cm. -- (Edice postgraduální medicíny). -- Bibliogr. odkazy - Register - Res. angl., čes. - Skratky - Poruchy príjmu potravy sú závažné psychické ochorenia. Nedostatok informácií a strach zo stigmatizácie vedie postihnutých a ich rodiny k odmietaniu alebo vyhýbaniu sa včasnej odbornej psychiatricko-psychologickej starostlivosti i k vyhľadávaniu alternatívnych riešení, čím sa výrazne znižuje šanca na uzdravenie. Zámerom predkladanej knihy je poskytnúť čitateľom komplexný súhrn evidence-based biologických, psychologických, psychoterapeutických i poradenských postupov pre odborné lekárske, psychologické, psychoterapeutické a nutričné intervencie. Prináša podklady na získanie nevyhnutných špecializovaných znalostí a interdisciplinárnu spoluprácu i spoluprácu s chorými a ich rodinami. Cieľom autorského tímu je prispieť k informovanosti o nových trendoch v liečbe a zvýšiť motiváciu k včasnej adekvátnej intervencii a tiež k následnému odbornému posúdeniu efektu liečby. Kniha zahŕňa poznatky z rýchle sa vyvíjajúceho výskumu nových liečebných metód tak biologických (nové stimulačné metódy, medikácia, mikrobióm), ako i psychologických (práca s kognitívnymi poruchami napr. flexibilitou v jedálnom režime, s emočnými faktormi, mentalizáciou). Dôležité sú témy prevencie vzniku a relapsu ochorenia, transgeneračného prenosu stravovacej patológie i prístupu k chronickým formám ochorenia. Autori publikácie sú poprednými špecialistami s klinickými i výskumnými skúsenosťami v problematike porúch príjmu potravy a stále častejších komorbitíd, ktoré vyžadujú modifikáciu základných prístupov. -- ISBN 978-80-204-4904-7 (viaz.) : 35,50 Eur

    1. anorexia 2. bulímia

    I. Papežová, Hana, 1953-

    prejedanie sa

Počet záznamov: 1