Počet záznamov: 1  

Celiakie

  1. Hoffmanová, Iva
    Celiakie / Iva Hoffmanová. -- První vyd. -- Praha : MLADÁ FRONTA, 2019. -- 270 s. : ilustr. (prevažne fareb.), fotogr., graf, mp., schémy, tab. ; 24 cm. -- (Edice postgraduální medicíny). -- Bibliogr. odkazy - Register - Res. angl., čes. - Skratky - Celiakia je celoživotné systémové autoimunitné ochorenie vyskytujúce sa u geneticky vnímavých jedincov, ktoré je spôsobené neznášanlivosťou lepku (gluténu) – bielkoviny prítomnej v pšenici, jačmeni a raži. Okrem príznakov malabsorpčného syndrómu sa môže celiakia manifestovať aj veľmi rozmanitým spektrom mimočrevných komplikácií. Monografia je určená predovšetkým lekárom v nemocničnej a ambulantnej praxi. Jej cieľom je podať súčasný a ucelený pohľad na celiakiu ako na veľmi častú chorobu s pestrými gastrointestinálnymi a systémovými prejavmi. Venuje sa historickým, epidemiologickým a patogenetickým súvislostiam, úskaliam diagnostiky a následného klinického sledovania i komplikáciám ochorenia. Dôraz je tu kladený najmä na podrobné objasnenie mimočrevných prejavov ochorenia tak, aby lekári rôznych špecializácií mali predstavu za akých klinických okolností je nutné v diferenciálnej diagnostike pomýšľať na prítomnosť celiakie, alebo na koexistenciu iného chorenia s celiakiou. Kapitoly venované bezlepkovej diéte, novým potravinárskym smerom, začleneniu ovsa do diéty a klinickému sledovaniu celiatikov by mohli nájsť čitateľov aj medzi nutričnými terapeutmi, pacientmi alebo výrobcami bezlepkových produktov. Klinická časť monografie sa opiera o autorkine dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a liečbou pacientov s celiakiou i s ďalšími gastroenterologickými chorobami. - Monografia je určená predovšetkým lekárom v nemocničnej a ambulantnej praxi. Jej cieľom je podať súčasný a ucelený pohľad na celiakiu ako na veľmi častú chorobu s pestrými gastrointestinálnymi a systémovými prejavmi. -- ISBN 978-80-204-5414-0 (viaz.) : 24,50 Eur

    1. celiakia