Počet záznamov: 1  

Neonatal and pediatric respiratory care

 1. Neonatal and pediatric respiratory care / edit. Patricia Beck Koff, Donald Eitzman, Josef Neu. -- 2nd ed. -- St. Louis : Mosby, 1993. -- 525 s. : il. -- ISBN 0-8016-6518-3

  1. choroby dýchacieho systému - dieťa 2. choroby novorodencov 3. resuscitácia kardiopulmonálna 4. srdce - embryológia 5. pľúca - embryológia 6. syndróm respiračnej tiesne u novorodencov - dieťa - diagnostika rádioizotopová 7. pneumotorax 8. choroby pľúc, obštrukčné - dieťa - chirurgia 9. chyby srdcové vrodené 10. apnoe 11. syndróm náhleho úmrtia dojčiat 12. starostlivosť ošetrovateľská domáca 13. starostlivosť o dieťa 14. pneumorádiografia 15. Reyeov syndróm 16. Glasgowská stupnica kómy 17. ventilácia prerušovaným pozitívnym tlakom 18. ventilátory mechanické 19. oxygenátory membránové

  I. Koff, Patricia Beck
  II. Eitzman, Donald
  III. Neu, Josef

  618.33-08:616.24-053.2-08