Počet záznamov: 1  

Alcohol-related problems in high-risk groups

  1. Alcohol-related problems in high-risk groups : report on a WHO study / edit. Martin Plant. -- Copenhagen : WHO, 1989. -- viii, 114 s. -- (Euro reports and studies ; vol. 109). -- ISBN 92-890-1275-7

    1. Svetová zdravotnícka organizácia 2. alkoholizmus 3. kongresy ako téma

    I. Plant, Martin

    Alkoholizmus a lieková závislosť

    613.81:614:374(100)