Počet záznamov: 1  

HIV infection

  1. Hecht, Frederick M.
    HIV infection : a primary care approach / Frederick M. Hecht, Bruce Soloway. -- , rev. ed. -- Waltham, Mass. : Massachusetts Medical Society, 1993. -- 56 s. : tab. -- ISBN 0-910133-35-2

    1. HIV infekcie - prevencia a kontrola 2. starostlivosť zdravotná primárna 3. lekárstvo rodinné 4. Pneumocystis, infekcie 5. imunizácia

    I. Soloway, Bruce

    616-097-008.64

Počet záznamov: 1