Počet záznamov: 1  

Laryngeal cancer

  1. Laryngeal cancer : proceedings of the 2nd World Congress on Laryngeal Cancer, Sydney, 20-24 February 1994 / edit. Robert Smee, G. Patrick Bridger. -- Amsterdam : Elsevier, 1994. -- xvi, 764 s. : il. -- (Excerpta Medica ; no. 1063. International congress series). -- ISBN 0-444-81810-3

    1. nádory hrtana 2. kongresy ako téma - Austrália 3. rádioterapia - metódy 4. skríning hromadný - metódy 5. karcinóm skvamocelulárny 6. antigény histokompatibilné I.triedy 7. cytometria prietoková 8. nádory hlavy a krku 9. nádory hrtana - klasifikácia 10. terapia laserová - metódy - využitie 11. nádory hrtana - chirurgia 12. poruchy hlasu - chirurgia 13. laryngektómia

    I. Smee, Robert
    II. Bridger, G. Patrick

    616.22-006.6(061.3)