Počet záznamov: 1  

Pharmacological stress testing

  1. Pharmacological stress testing : clinical value in coronary artery disease : report of a satellite symposium to the British Cardiac Society meeting held in Harrogate in May 1995. -- Kingston upon Thames : Medicom Excel, 1995. -- 16 s. -- (British Journal of Clinical Practice ; Suppl. 82)

    1. choroba koronárna 2. test záťažový 3. echokardiografia 4. elektrokardiografia 5. dobutamín - použitie diagnostické 6. dipyridamol - použitie diagnostické 7. dipyridamol 8. adenozín - použitie diagnostické 9. adenozín 10. katecholamíny - použitie diagnostické 11. látky vazodilatačné - použitie diagnostické 12. kongresy ako téma - Veľká Británia

    616.127-005.4-07:615.225.2:615.22:616-073.97(061.3)