Počet záznamov: 1  

Lekárska mykológia

 1. Buranský, Július, 1930-1990
  Lekárska mykológia : úvod do lekárskej mykológie a laboratórna diagnostika pre praktické cvičenia / Július Buranský, Ján Drga. -- 1. vyd. -- Bratislava : Univerzita Komenského, 1983. -- 58 s. : ilustr., obr., tab. ; 30 cm. -- (Vysokoškolské skriptá). -- (brož.) : Kčs 4.00

  1. mykológia 2. mykózy 3. diagnostika laboratórna 4. učebnice ako téma

  I. Drga, Ján
  II. Univerzita Komenského v Bratislave.Jesseniova lekárska fakulta v Martine

  616-002.828-097:582.281.2(075.8)