Počet záznamov: 1  

Screening and surveillance of workers exposed to mineral dusts

  1. Wagner, Gregory R.
    Screening and surveillance of workers exposed to mineral dusts / Gregory R. Wagner. -- Geneva : WHO, 1996. -- 9, 68 s. -- ISBN 82-4-154498-8

    1. pneumokonióza - diagnostika 2. prach 3. minerály 4. expozícia profesionálna 5. metódy epidemiologické 6. Svetová zdravotnícka organizácia

    Lekárstvo pracovné

    616.24-003.66-036.22(100)