Počet záznamov: 1  

Drugs, society, and human behavior

  1. Ray, Oakley
    Drugs, society, and human behavior / Oakley Ray, Charles Ksir. -- 8th ed. -- Boston : WCB/McGraw-Hill, 1999. -- xvi, 494 s. : il. -- Obsahuje názvy liekov, slovník, credits - Obsahuje register. -- ISBN 0-07-059307-8 : 215.46

    1. drogy nelegálne - klasifikácia - metabolizmus - toxicita 2. závislosť látková - patofyziológia - psychológia - terapia 3. alkoholizmus - patofyziológia - psychológia 4. správanie závislostné - psychológia 5. poruchy súvisiace s alkoholom - patofyziológia - psychológia - terapia 6. problémy sociálne

    I. Ksir, Charles

    616.896.1/.9:615.2/.3