Počet záznamov: 1  

Antioxidant status, diet, nutrition, and health

  1. Antioxidant status, diet, nutrition, and health / edited by Andreas M. Papas. -- Boca Raton : CRC Press, c1999. -- 650 s. : il. -- (CRC series). -- Obsahuje zoznam publikovaných diel v rámci edície - Obsahuje bibliografické citácie - Anotácia na zadnej časti obalu. -- ISBN 0-8493-8009-X : Sk 4125.00

    1. oxidanty - chémia - klasifikácia 2. antioxidanty - chémia 3. radikály voľné 4. javy vo fyziológii výživy 5. strava a stravovanie 6. stav zdravotný

    I. Papas, Andreas M.

    613:616-092.11:577