Počet záznamov: 1  

Genfrequenz der C1840 - T-Punktmutation im menschlichen Ryanodin-Rezeptor-Gen bei Familien mit Disposition zur Malignen Hyperthermie und ihr Einfluss auf das in vitro-Kontrakturprofil der Skelettmuskulatur

  1. Becker, Kolja
    Genfrequenz der C1840 - T-Punktmutation im menschlichen Ryanodin-Rezeptor-Gen bei Familien mit Disposition zur Malignen Hyperthermie und ihr Einfluss auf das in vitro-Kontrakturprofil der Skelettmuskulatur / Kolja Becker. -- Marburg : Görich & Weiershäuser, 1998. -- 68 s. : il. -- (Wissenschaft in Dissertationen ; Band 376). -- Obsahuje bibliografické citácie - Dátum obhájenia 24.02.1998. -- ISBN 3-89703-198-1

    1. hypertermia malígna - genetika 2. choroby genetické, vrodené 3. frekvencia génová 4. mutácia bodová 5. receptory ryanodínové, vápnik uvoľňujúcich kanálov 6. kontrakcia svalová 7. ryanodín 8. dizertácie vedecké ako téma

    616-089.5-06:616-001.16-036.17:575.2(043.3)