Počet záznamov: 1  

Zur Validität der Erfassung schizophrener Basissymptome

  1. Wall, Eleonora
    Zur Validität der Erfassung schizophrener Basissymptome : Vergleich von FBF und BSABS / Eleonora Wall. -- Hamburg : Universität, 1997. -- 87 s. : il. -- Obsahuje bibliografické citácie - Dátum obhájenia 09.06.1998

    1. schizofrénia - diagnostika 2. testy psychologické 3. diagnostika diferenciálna 4. škály psychiatrické posudzovacie 5. príznaky a symptómy 6. prieskumy a dotazníky 7. dizertácie vedecké ako téma

    616.895.8-079.4-072.8(043.3)