Počet záznamov: 1  

Fourth meeting of national tuberculosis programme managers

  1. Fourth meeting of national tuberculosis programme managers : report on a WHO meeting, Helsinki, Finland, 8-10 June 2000. -- Copenhagen : WHO, 2000. -- 24 s. -- (European health21 ; Target 7. Reducing communicable diseases). -- Sk 200.00

    1. tuberkulóza - prevencia a kontrola 2. hodnotenie programu 3. systémy zdravotnícke národné - organizácia a riadenie 4. tuberkulóza multirezistentná na lieky 5. spolupráca medzinárodná 6. Európa 7. Európa východná 8. kongresy ako téma - Fínsko 9. Svetová zdravotnícka organizácia

    Choroby prenosné, ich prevencia a kontrola

    616-002.5-084:614.001.7(100)(061.3)