Počet záznamov: 1  

Making a difference: indicators to improve children's environmental health

 1. Making a difference: indicators to improve children's environmental health : summary / prepared by David J. Briggs. -- Geneva : World Health Organization, 2003. -- 13 s. : il., grafy ; 30 cm. -- ISBN 92-4-159060-2 : Sk 100.00

  1. zdravotníctvo environmentálne 2. expozícia environmentálna 3. ukazovatele zdravotného stavu 4. dieťa 5. dojča 6. faktory rizikové 7. modely štatistické 8. Svetová zdravotnícka organizácia 9. príručky

  I. World Health Organization
  II. Briggs, David J.

  Prostredie životné a zdravotný stav obyvateľstva

  504:616-053.2:614.2(100)