Počet záznamov: 1  

Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi

 1. Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi / [editori: Elena Kavcová, Magdaléna Szárazová]. -- [1. vyd.]. -- Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK : Beriss, 2001. -- 314 s. : il., grafy ; 21 cm. -- Čiastoč. text čes. a angl. - Údaj o edit. prevzatý z rubu titulnej strany - Obsahuje bibliogr. odkazy. -- ISBN 80-88866-17-0 (brož.) : Sk 300.00

  1. podpora zdravia - metódy 2. fajčenie - prevencia a kontrola 3. prevencia primárna 4. choroby infekčné 5. choroba chronická 6. hygiena 7. literatúra prehľadová ako téma

  I. Kavcová, Elena
  II. Szárazová, Magdaléna
  III. Univerzita Komenského v Bratislave.Jesseniova lekárska fakulta v Martine

  614.2:616-084:613(048.8)