Počet záznamov: 1  

Bioterrorism

 1. Bioterrorism : psychological and public health interventions / edited by Robert J. Ursano, Ann E. Norwood, and Carol S. Fullerton. -- Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2004. -- xii, 363 s. : il., grafy, tab. ; 26 cm + 2x CD-ROM. -- Súčasťou dokumentu sú 2 CD-ROMy so sign. A 167 a A 168 prezentujúce diskusiu a výuku medzinárodných expertov ako najlepšie naplánovať ochranu v prípade bioteroristických udalostí - Obsahuje bibliogr. odkazy. Register - Suplement: Bioterrorism and public health : communities and leaders preparing for psychological and behavioral responses to a bioterrorist attack. -- Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2004. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : fareb. ; 12 cm
  Bioterrorism and public health : communities and leaders preparing for psychological and behavioral responses to a bioterrorist attack. -- Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2004. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : fareb. ; 12 cm. -- ISBN 0-521-81472-3 (viaz.) : Sk 5373.00

  1. bioterorizmus - psychológia 2. riziko 3. podmienky sociálne 4. zdravie verejné 5. katastrofy - história - prevencia a kontrola 6. manažment rizika

  I. Ursano, Robert J., 1947-
  II. Norwood, Ann E., 1953-
  III. Fullerton, Carol S.
  IV. Bioterrorism and public health : communities and leaders preparing for psychological and behavioral responses to a bioterrorist attack
  V. Bioterrorism and public health : communities and leaders preparing for psychological and behavioral responses to a bioterrorist attack

  614.87/.89:323.28:623.458:616.9-08