Počet záznamov: 1  

Encyclopedia of toxicology

  1. Encyclopedia of toxicology. Vol. 1, A-Dib / editor-in-chief Philip Wexler. -- 2nd ed. -- Oxford, U.K. : Elsevier Academic Press, c2005. -- lviii, 794 s. : il., grafy, tab. ; 29 cm. -- Obsahuje bibliogr. odkazy. -- ISBN 0-12-745351-2 (Vol. 1; viaz.) : Sk 7157.00. -- ISBN 0-12-745354-7 (Set)

    1. toxikológia 2. látky nebezpečné - účinky nežiaduce - farmakokinetika - toxicita 3. expozícia environmentálna - normy a štandardy 4. encyklopédie

    I. Wexler, Philip

    615.9:504.054(031)