Počet záznamov: 1  

Lečebnaja fizičeskaja kuľtura pri zabolevanijach v detskom vozraste

  1. Lečebnaja fizičeskaja kuľtura pri zabolevanijach v detskom vozraste / S. M. Ivanov (ed.). -- Moskva : Medicina, 1983. -- 398 s. : il.

    1. vývin dieťaťa 2. terapia pohybová - dieťa

    I. Ivanov, S. M.

    615.825.1:616-053.2