Počet záznamov: 1  

17. kongres Medzinárodnej asociácie gerontológie

 1. Krajčík, Štefan, 1950-
  17. kongres Medzinárodnej asociácie gerontológie / Štefan Krajčík

  In Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov. -- ISSN 1335-1850. -- Roč. 7, č. 3 (2001), s. 144

  1. Medzinárodná asociácia gerontológie. Kongres (17. : 2001 : Vancouver, Kanada) 2. kongresy ako téma 3. geriatria - klasifikácia - organizácia a riadenie - metódy 4. starnutie - patológia - fyziológia - psychológia 5. starostlivosť sociálna - trendy 6. poskytovanie zdravotnej starostlivosti - metódy - organizácia a riadenie - trendy

  I. Geriatria : odborný časopis slovenských a českých geriatrov. -- Roč. 7, č. 3 (2001), s. 144

  616-053.9:061.3
Počet záznamov: 1