Počet záznamov: 1  

Zlomeniny proximálního femuru

 1. Zlomeniny proximálního femuru / Jiří Skála-Rosenbaum ... [et al.]. -- První vyd. -- Praha : Galén, c2019. -- 353 s. : ilustr. (niektoré fareb.), fotogr., grafy, schémy, tab. ; 29 cm. -- Bibliogr. odkazy - Register - Res. angl., čes. - Skratky - Monografia sa zaoberá problematikou ošetrenia zlomenín proximálneho femuru, ktorých liečba tvorí dennú náplň pracovísk zaoberajúcich sa poranením pohybového aparátu. Riziko ich vzniku sa blíži vo vyspelých krajinách k 50% a u mužov k 20%. Dnes už nikto nepochybuje o tom, že operačná liečba týchto zlomenín je spojená s lepšou prognózou a že iba perfektne vykonaná operácia dáva šancu na návrat k predúrazovým aktivitám. Osvojenie si všetkých detailov liečby vyžaduje mnoho rokov praxe, ktorá je zároveň dynamicky ovplyvňovaná dramatickým medicínskym a technologickým rozvojom. Kniha ponúka okrem pohľadu na modernú operačnú liečbu zlomenín proximálneho femuru aj prehľad anatómie a biomechaniky bedrového kĺbu, súčasné informácie o prevencii a liečbe osteoporózy, diagnostike týchto zlomenín, anestéziologickej a intenzívnej starostlivosti v perioperačnom období, o najčastejších komplikáciách a pooperačnej rehabilitačnej starostlivosti. Pre komplexnosť autori zaradili aj kapitoly o zlomeninách proximálneho femuru v detskom a adolescentnom veku a o patologických metastatických zlomeninách. Ambíciou autorov nebolo vyjadriť v predkladanej knihe postoj ku všetkým liečebným metódam používaným v súčasnej dobe u týchto závažných zlomenín, chceli podať iba ucelený prehľad vlastných skúseností s cieľom minimalizovať chyby, ktoré môžu byť pre pacientov osudové. - Kniha si nájde svojich čitateľov a bude podnetná pre ortopédov, traumatológov, chirurgov a fyzioterapeutov. -- ISBN 978-80-7492-423-1 (viaz.) : 85,- Eur

  1. fraktúry stehnovej kosti

  I. Skála-Rosenbaum, Jiří
  II. Džupa, Valér, 1962-
  III. Krbec, Martin

  zlomeniny proximálneho femuru

Počet záznamov: 1