Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Akútna končatinová ischemia - definícia, diagnostika, algoritmy terapie  / Širila M. .  Vaskulárna medicína. Suplement . XXI.slovenský angiologický kongres spojený so 6. kurzom Central European Vascular Forum : The 21st Slovak Angiological Congress joint with the 6th Educational Course of Central European Vascular Forum : 19. - 22. jún 2013, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry. - ISSN 1338-0214 . - Roč. 5, č. S3 (2013), s. 27-28  
    CP 3098
    článok

    článok