Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Apixaban v klinickej praxi  / Z. Jedináková, J. Staško, P. Kubisz .  Vaskulárna medicína. Suplement . <XXII. slovenský angiolgický kongres s medzinárodnou účasťou : 28. 5. 31. 5. 2014, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry : abstrakty. - ISSN 1338-0214 . - Roč. 6, č. S3 (2014), s. 36  
    CP 3098
    článok

    článok