Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. 52. kongres Európskej asociácie pre štúdium diabetu : 12.–16. 9. 2016, Mníchov, Nemecko  / Vladimír Uličiansky, Zbynek Schroner, Ján Murín .  Forum diabetologicum. - ISSN 1805-3807 . - Roč. 5, č. 3 (2016), s. 171-173  : ilustr., tab.  
    C 3133
    článok

    článok