Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Arteterapia pred očami autora a pozorovateľa  / M. Slabejová .  Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Sekcie drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS . 13. slovenská a 57. česko - slovenská AT konferencia : 28. - 30. september 2018 Bardejovské Kúpele. - ISSN 0862-0350 . - Supl. 1 (2018), s. 41  
    C 1611
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0