Košík

  1. Diagnostika mentálne postihnutých jednotlivcov : zborník zo 6. celoslovenského psychopedického seminára pri príležitosti 100. výročia narodenia Vladimíra Predmerského, nestora špeciálnej pedagogiky na Slovensku  / zostavili Ján Hučík, Viktor Lechta  : Osveta , 2002  - 131 s. (Efeta - otvor sa)  ISBN 80-8063-104-2   [1, z toho voľných 1]