Košík

  1. Maďarsko-slovenský a slovensko-maďarský slovník  / Edita Chrenková, Ladislav Tankó . - 3. oprav. a dopl. vyd.  - Bratislava  : Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 1990  - 1007 s.  ISBN 80-08-00017-1   [1, z toho voľných 1]