Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Vývojový trend sérových lipidov v rokoch 1992-1998 u detí a mládeže SR  / A. Béderová ... [et al.] .  Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií. - ISSN 1335-2644 . - Roč. 4, č. 1-2 (1999), s. 25-30  : Grafy, tab.  
    C 2974
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0