Pomoc

Pomoc pri ovládaní funkcií a vypĺňaní formulárov v online katalógu. Použité obrázky majú všeobecný charakter a nie vždy presne zodpovedajú formulárom upraveným na základe požiadaviek konkrétnej knižnice.