Pomoc pre Knižnica informuje

V hlavnom menu sme pre Vás pripravili bloky informácií týkajúce sa aktuálnych zmien a obmedzení v prevádzkovej dobe a výpožičkách, novinky a zaujímavosti z poskytovaných služieb, zoznamy časopisov a najhľadanejších termínov v katalógu. Súčasná ponuka môže byť v budúcnosti doplnená o ďalšie zaujímavé informácie.

1. Obmedzenie prevádzkovej doby

Blok informácií, ktorý Vás bude priebežne upozorňovať na zmeny a obmedzenia prevádzkovej doby, na zatvorenie knižnice počas sviatkov a v období letných prázdnin, ako i na mimoriadne udalosti. Blok sa aktivuje 10 dní vopred v prípade, že takáto udalosť nastane.

2. Informácie k výpožičkám

Blok informácií, v ktorom Vás budeme informovať o prípadných obmedzeniach pri poskytovaní elektronických služieb (blokovanie žiadaniek, rezervácií a prolongácií), o zmenách lehôt na vyzdvihnutie literatúry a pod.

3. Poznáte aj tieto elektronické služby?

Výber najatraktívnejších služieb knižnice s odkazmi na podrobné návody k danej službe – čo ponúka, ako sa k nej dostanem, čo všetko môžem, postupnosť krokov s obrázkami a pod.

4.Časopisy vo fonde knižnice

Vo vybraných zoznamoch časopisov a špeciálnom zobrazovacom formáte ponúkame používateľom možnosť nahliadnuť do časopiseckého fondu knižnice. Všetky tituly časopisov obsahujú najdôležitejšie identifikačné informácie, ako sú:

  • signatúra titulu
  • krátky bibliografický popis
  • roky odoberania časopisu.

5. Najhľadanejšie

Do tohto bloku sa automaticky premietajú a odlišujú veľkosťou písma najhľadanejšie termíny v online katalógu. V prípade, že niektorý z už vyhľadaných termínov vyhovuje Vašej požiadavke, jednoduchým kliknutím na odkaz sa dostanete priamo na vyhľadané výsledky.