Výsledky vyhľadávania

Vyberte zdroj

ZdrojeZáznamy
Slovenská lekárska knižnica - SlLK - Katalóg8 z 267337
Slovenská lekárska knižnica - SlLK - Katalóg8 z 267337
 1. NázovOšetrovateľská etika 1
  Aut. údajeJozef Glasa, Ladislav Šoltés a kol.; ilustr. Ladislav Záborský, zodp. red. Eva Hatarová, techn. red. Ján Lomenčík
  Autor Glasa Jozef 1960-
  Spoluautori Šoltés Ladislav 1933-2013
  Ďalší autori Záborský Ladislav (Ilustrátor)
  Hatarová Eva (Zodpovedný redaktor)
  Lomenčík Ján (Korektor (tlač. textu))
  Vyd.údajeMartin : Osveta , 1998. - 211 s., 21 cm
  Edícia Edícia učebníc pre stredné zdravotnícke školy
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaSlovenská republika
  PoznámkyObsahuje bibliogr. odkazy
  Systematika614.253(075.3)
  MeSH predmet. etika ošetrovateľská
  učebnice ako téma
  ISBN80-217-0594-9
  Počet ex.1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Druh dok.Učebnice
  Báza dátKNIHY
  Ohlasy[4] KONTROVÁ, Ľubica - KRISTOVÁ, Jarmila - HABDÁKOVÁ, Gabriela - KUBICOVÁ, Ľudmila - MIKLOVIČOVÁ, Emília - PADYŠÁKOVÁ, Hana - REPKOVÁ, Adriana - SCHLARMANNOVÁ, Júlia - SKLÁŘOVÁ, Viera - SLEZÁKOVÁ, Zuzana - TEREKOVÁ, Viera - VESELSKÁ, Eva - ZÁČEKOVÁ, Mária - ZVALOVÁ, Dana. Základy ošetrovania a asistencie. 2., preprac. a dopl. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2006. 295 s. ISBN 80-8063-235-9.
  [4] BOLEDOVIČOVÁ, Mária. Hospitalizácia dieťaťa. In BOLEDOVIČOVÁ, Mária. Pediatrické ošetrovateľstvo. - Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2006. ISBN 80-8063-211-1, s. 41-60.
  [4] POLEDNÍKOVÁ, Ľubica - KRIŠTOFOVÁ, Erika - SCHMIDTOVÁ, Zuzana - SLAMKOVÁ, Alica. Etické aspekty starostlivosti o starých a ťažko chorých. In Ošetrovateľský obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. ISSN 1336-5606, 2006, roč. 3, č. 4, s. 120-124.
  [4] GLASA, Jozef. Etické problémy v gastroenterológii a hepatológii. In JURGOŠ, Ľubomír - KUŽELA, Ladislav - HRUŠOVSKÝ, Štefan. Gastroenterológia. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006. ISBN 80-224-0893-X, s. 15-26.
  [4] LÍŠKOVÁ, Miroslava - NÁDASKÁ, Iveta - KRIŠTOFOVÁ, Erika - PAVELOVÁ, Ľuboslava. Základy multikultúrneho ošetrovateľstva. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2006. 69 s. ISBN 80-8063-216-2.
  [3] KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2007. 163 s. Sestra. ISBN 978-80-247-2069-2.
  [3] RAPČÍKOVÁ, Tatiana. Prevence nežádoucího chování pacientů ovlivněných nemocí. In Sestra : odborný časopis pro sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. ISSN 1210-0404, 2008, roč. 18, č. 5, s. 24.
  [4] KOPECKÁ, Katarína - KORCOVÁ, Magdaléna - JOBBÁGYOVÁ, Darina - MIKUŠOVÁ, Dagmar. Zdravotnícka etika. 2. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, c2008. 119 s. ISBN 978-80-8063-278-6.
  [4] SUŠINKOVÁ, Jana. Paliatívna starostlivosť - cesta zachovania kvality a dôstojnosti života umierajúcich. In Paliatívna medicína a liečba bolesti. ISSN 1337-6896, 2009, roč. 2, č. 1, s. 26-28.
  [4] GLASA, Jozef. Stručný prehľad biomedicínskej etiky pre pracovníkov vo verejnom zdravotníctve. In Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - Bratislava : Charis, 2009. ISSN 1335-0560, 2009, vol. 16, no. 1-2, s. 17-26.
  [4] GULÁŠOVÁ, Ivica. Telesné, psychické, sociálne a duchovné aspekty onkologických ochorení. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2009. 99 s. ISBN 978-80-8063-305-9.
  [4] JENČÍKOVÁ, Gabriela. Etické komisie. In Revue medicíny v praxi : odborný zdravotnícky časopis. - Bratislava : MAURO Slovakia, 2009. ISSN 1336-202X, 2009, roč. 7, č. 5, s. 22-23.
  [4] GALDUNOVÁ, Helena - ELIAŠOVÁ, Anna - PAŽINKOVÁ, Monika. Osobnosť a vzdelávanie pôrodnej asistentky. In Molisa 5 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníctva, 2008. ISBN 978-80-8068-882-0, s. 47-48.
  [4] JENČÍKOVÁ, Gabriela. Etický kódex sestry. In Revue medicíny v praxi : odborný zdravotnícky časopis. - Bratislava : MAURO Slovakia, 2007. ISSN 1336-202X, 2007, roč. 5, č. 5, s. 16.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - FERTAĽOVÁ, Terézia - SLANINKOVÁ, Janka. Postoj sestier k problematike umierania, smrti a eutanázie. In Molisa 5. - Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníctva, 2008. ISBN 978-80-8068-882-0, s. 150-152.
  [4] KUKUROVÁ, Elena - SYSEL, Dušan - KOŠULIČOVÁ, Marie - WEIS, Michal. "MIND MAPS" ošetrovateľskej starostlivosti a telemedicíny. Bratislava : Asklepios, 2007. 239 s. ISBN 978-80-7167-100-8.
  [3] KUKUROVÁ, Elena. Telemedicína v kontinuálnom vzdelávaní sestier. Olomouc, Česko : SOLEN PRINT s.r.o., 2008. 422 s. ISBN 978-80-903776-6-0.
  [4] JAKUŠOVÁ, Viera - SAKOVÁ, J. Interpersonálne vzťahy v nemocničnom zariadení. In Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2009. ISBN 978-80-88866-64-0, s. 342-347.
  [3] ONDRIOVÁ, Iveta - SINAIOVÁ, Anna. Zmírňování negativních následků hospitalizace u dětí. In Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - Praha : Mladá fronta, 2010. ISSN 1210-0404, 2010, roč. 20, č. 7-8, s. 41-43.
  [4] PELIKÁNOVÁ, I. Etické a sociální aspekty v chirurgii pacientů vyššího věku. In Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti. - Banská Bystrica : MARKO BB, 2010. ISSN 1336-6572, 2010, roč. 14, č. 4, s. 19-21.
  [4] HLAVAČKOVÁ, Daniela - PAĽUN, Miroslav. Aspekty etiky v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. In Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-21. október 2010, Piešťany. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., 2010. ISBN 978-80-89271-89-4, s. 124-129.
  [4] ZVALOVÁ, Dana - MIKLOVIČOVÁ, Emília - PUŠKÁROVÁ, Renáta. Niektoré aspekty sesterského povolania. In Sestra a lekár v praxi : časopis pre sestry, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - Bratislava : Sanoma Magazines Slovakia, 2007. ISSN 1335-9444, 2007, roč. 6, č. 9-10, s. 6-8.
  [4] JAKUŠOVÁ, Viera. Základy zdravotníckeho manažmentu : vysokoškolská učebnica. Martin : Vydavateľstvo Osveta, c2010. 142 s. ISBN 978-80-8063-347-9.
  [4] GLASA, Jozef. Vybrané etické problémy v neurológii. In Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - Bratislava : Charis, 2010. ISSN 1335-0560, 2010, vol. 17, no. 3-4, s. 4-13.
  [4] PŘIKRYL, Miroslav. Diskusie o eutanázii - stručný prehľad aktuálnej argumentácie. In Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku. - Bratislava : Charis, 2011. ISSN 1335-0560, 2011, vol. 18, no. 1-2, s. 12-16.
  [4] KUTNOHORSKÁ, Jana - CICHÁ, Martina - GOLDMANN, Radoslav. Etika pro zdravotně sociální pracovníky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2011. s. 189. ISBN 978-80-247-3843-7.
  [4] KADRLIAKOVÁ, Eva. Vplyv sestry na kvalitu ošetrovateľstva v sociálnych zariadeniach. In Revue medicíny v praxi : odborný medicínsky časopis. - Bratislava : MAURO Slovakia, 2012. ISSN 1336-202X, 2012, roč. 10, č. 2, s. 19-20.
  [4] KOIŠOVÁ, Jana. Princíp autonómie pacienta. In Slovak journal of health sciences : časopis v oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby chronických ochorení. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ; Piešťany : Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, 2012. ISSN 1338-161X, 2012, roč. 3, č. 1, s. 2-13.
  [4] XVII. výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti : III. celoslovenská konferencia oftalmologických sestier : zborník abstraktov : Bojnice, október 2011. [Bratislava : Slovenská oftalmologická spoločnosť, 2011]. 79 s. ISBN 978-80-970815-0-8.
  [4] KOPÁČIKOVÁ, Mária - CETLOVÁ, Lada. Psychické, sociálne a etické problémy súvisiace s ošetrovaním ženy s nádorovým ochorením rodidiel. In Ošetrovateľský obzor : vedecký odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - Bratislava : HERBA, 2012. ISSN 1336-5606, 2012, roč. 9, č. 1-2, s. 7-11.
  [4] VAŠUTOVÁ, Anna. Úloha sestry pri šírení chlamýdiovej infekcie. In Sestra : odborný časopis s recenzovanou prílohou pre sestry, pôrodné asistentky, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov. - Bratislava : Ecopress, 2014. ISSN 1335-9444, 2014, roč. 13, č. 11-12, s. 20-23.
  [4] MAZALÁNOVÁ, Anna - MAZALÁNOVÁ, V. - KALÁTOVÁ, Dagmar - BYDŽOVSKÝ, Jan (1981-). Etika v ošetrovateľstve a jej základné výchovné ciele. In Zdravotníctvo a sociálna práca. - Bratislava : SAMOSATO spol. s.r.o., 2012. ISSN 1336–9326, 2012, roč. 7, suppl., 1 elektronický optický disk, s. 78-79.
  [4] MASARYK, Vladimír. Etické aspekty starostlivosti o zdravie. In Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISSN 1339-3022, 2015, roč. 3, č. 3, s. A6-A7.
  [3] ONDRIOVÁ, Iveta - SINAIOVÁ, Anna - PAVELKOVÁ, Matilda. Etika v pediatrii a pediatrickém ošetřovatelství. In Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. - Praha : Mladá fronta, 2013. ISSN 1210-0404, 2013, roč. 23, č. 5, s. 23-24.
  [4] MAZALÁNOVÁ, Anna - KITOVÁ MAZALÁNOVÁ, Veronika. Etické a právne aspekty ošetrovateľskej praxe. In Zdravotnícke právo transdisciplinárne : zborník príspevkov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 15. výročia prijatia Charty práv pacienta v Slovenskej republike. - Bratislava : Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o., 2016. ISBN 978-80-89631-49-0, s. 115-126.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - FERTAĽOVÁ, Terézia. Etika transplantácie orgánov a transfúzie krvi. In Slovenský lekár : odborný recenzovaný časopis. - Banská Bystrica : Peter Finďo - BUSINESS ACTIVITIES, 2016. ISSN 1335-0234, 2016, roč. 26/40, č. 9-10, s. 169-174.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - CÍNOVÁ, Jana. Psychologicko-etické aspekty umierania. In Slovenský lekár : odborný recenzovaný časopis. - Banská Bystrica : Peter Finďo - BUSINESS ACTIVITIES, 2016. ISSN 1335-0234, 2016, roč. 26/40, č. 11-12, s. 207-212.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - FERTAĽOVÁ, Terézia. Etika transplantácie orgánov a transfúzie krvi. In Interná medicína : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - Bratislava : A-medi management, 2016. ISSN 1335-8359, 2016, roč. 16, č. 12, s. 509-512.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - FERTAĽOVÁ, Terézia - MAGUROVÁ, Dagmar. Vybrané problémy sluchovo postihnutých detí a ich rodín. In Zdravotné postihnutie a chronické ochorenia v multidisciplinárnom pohľade : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave ; Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-8082-990-2, 1 CD-ROM, S. 65 - 75.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - CINOVÁ, Jana. Vybrané etické problémy v gynekológii a pôrodníctve. In Slovenský lekár : odborný recenzovaný časopis. - Banská Bystrica : Peter Finďo - BUSINESS ACTIVITIES, 2017. ISSN 1335-0234, 2017, roč. 27/41, č. 3-4, s. 61-66.
  [4] RAPČÍKOVÁ, Tatiana - JANICZEKOVÁ, Elena. Etický prístup ku geriatrickým pacientom z pohľadu prípadovej štúdie. In Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 1339-3022, 2018, roč. 6, č. 1, s. 50-55.
  [4] ONDRIOVÁ, Iveta - CINOVÁ, Jana. Vybrané etické problémy v gynekológii a pôrodníctve. In Slovenská gynekológia a pôrodníctvo : časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. - Bratislava : A-medi management, 2018. ISSN 1335-0862, 2018, roč. 25, č. 2, s. 97-101.
                             
  SignatúraLokáciaDislokáciaInfo
  U 8692
  študovňa monografickej literatúry, audiovizuálne dokumenty
  Ošetrovatelstvolen prezenčne


 2. NázovSomatológia
  Časť.dok.2
  Aut. údajeIvan Dylevský, Stanislav Trojan; [Z češ. prel.] Eva Hatarová
  Autor Dylevský Ivan 1940-
  Spoluautori Trojan Stanislav 1934-
  Ďalší autori Hatarová Eva (Prekladateľ)
  Vyd.údajeMartin : Osveta , 1992. - 300 s. : ilustr.
  Edícia Učebnice pre stredné zdravotnícke školy
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaČeskoslovensko
  Systematika573:577:611:612(075.3)
  MeSH predmet. fyziológia
  anatómia
  biológia
  genetika lekárska
  učebnice ako téma
  ISBN80-217-0535-3
  Počet ex.3, z toho voľných 3
  Druh dok.Učebnice
  Báza dátKNIHY
                             
  SignatúraLokáciaDislokáciaInfo
  U 7731
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  U 7658
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  U 7653
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


 3. NázovOšetrovateľstvo - cvičenia
  Aut. údajeMarie Rozsypalová a kol.; preklad Eva Hatarová
  Autor Rozsypalová Marie
  Spoluautori Gregušová Emília
  Haladová Eva 1930-
  Kneidlová Anna
  Ošlejšková Olga
  Staňková Marta 1938-2003
  Ďalší autori Hatarová Eva (Prekladateľ)
  VydanieVyd. 1.
  Vyd.údajeMartin : Osveta , 1988. - 434 s. : il. (prevažne fareb.), 21 cm
  Edícia Učebnice pre stredné zdravotnícke školy
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaČeskoslovensko
  PoznámkyObsahuje register
  Systematika616-083(075.3)
  MeSH predmet. ošetrovateľstvo
  ošetrovateľstvo praktické
  školy zdravotnícke
  učebnice ako téma
  Počet ex.2, z toho voľných 1, prezenčne 1
  Druh dok.Učebnice
  Báza dátKNIHY
                             
  SignatúraLokáciaDislokáciaInfo
  U 5396
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  U 9267
  študovňa monografickej literatúry, audiovizuálne dokumenty
  Ošetrovatelstvolen prezenčne


 4. NázovPsychohygiena všedného dňa
  Aut. údajeOndrej Kondáš; ilustr. František Kalina jr., šéfred. Bohuslav Kortmen, zodp. red. Eva Hatarová, techn. red. Jana Markovičová
  Autor Kondáš Ondrej 1930-2002
  Ďalší autori Kalina František (Návrh obálky)
  Hoffmanns H. W. (Zodpovedný redaktor)
  Hatarová Eva (Zodpovedný redaktor)
  Markovičová Jana (Korektor (tlač. textu))
  Vydanie2. vyd.
  Vyd.údajeMartin : Osveta , 1985. - 239 s. : il.
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaČeskoslovensko
  Systematika159.9+613.8+616.891(0.027.3)
  MeSH predmet. psychológia : populárne práce
  zdravie duševné : populárne práce
  vzťahy rodič-dieťa
  poruchy neurotické : etiológia : prevencia a kontrola
  Počet ex.1, z toho voľných 1
  Druh dok.Monografie
  Báza dátKNIHY
  Ohlasy[4] REPOVSKÁ, Jana - ŽILINSKÁ, Dana - GRIGLIAKOVÁ, Katarína - DEDIČOVÁ, Dana. Možnosti redukovania stresu na pracovisku. In Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2007. ISSN 1336-183X, 2007, roč. 5, č. 3, s. 10-11.
                             
  SignatúraLokáciaDislokáciaInfo
  K 30793
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


 5. NázovOšetrenie devitálnych zubov
  Aut. údajeRudolf Kotula; recenzovali J. Novotný, Z. Müncnerová, šéfred. Bohuslav Kortman, techn. red. Peter Ďurík, zodp. red. Eva Hatarová
  Autor Kotula Rudolf 1931-
  Ďalší autori Novotný Jan (Recenzent)
  Müncnerová Z. (Recenzent)
  Kortman Bohuslav (Zodpovedný redaktor)
  Ďurík Peter (Korektor (tlač. textu))
  Hatarová Eva (Zodpovedný redaktor)
  Vyd.údajeMartin : Osveta , 1984. - 231 s. : il.
  Edícia Hálkova zbierka : edícia pre postgraduálne štúdium lekárov ; zv. 41
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaČeskoslovensko
  PoznámkyObsahuje zoznam obrázkov a tabuliek. - Obsahuje register
  Systematika616.31-08-036.838:611.314+616-039.88
  MeSH predmet. zub : anatómia a histológia : chirurgia
  choroby zubnej drene : etiológia : diagnostika : rádiografia
  koreň zubný : chirurgia
  terapia koreňového kanálika
  výplň koreňového kanálika
  apikotómia
  protetika stomatologická
  stomatológia záchovná : terminológia
  zub devitálny : anatómia a histológia : chirurgia
  Počet ex.3, z toho voľných 3
  Druh dok.Monografie
  Báza dátKNIHY
  Ohlasy[4] KOTULA, Rudolf. Endodoncia - filozofia a prax. 1. vyd. Bratislava : HERBA, 2006. 179 s. Edícia Slovenskej zdravotníckej univerzity, zv. 18. ISBN 80-89171-41-9.
  [4] KOVÁČ, Ján - KOVÁČ, Daniel. Problematika bakteriálnej infekcie v endodoncii. In Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. ISSN 1335-0005, 2008, roč. 18, č. 3, s. 26-31.
  [4] ČEČETKOVÁ, Adriana - PETRÁŠOVÁ, Adriana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Jana. Konzervatívne riešenie alebo chirurgická intervencia pri fraktúre koreňového nástroja v koreňovom kanáliku?. In Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. ISSN 1335-0005, 2007, roč. 17, č. 1, s. 22-24.
  [4] ČEČETKOVÁ, Adriana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Jana - PETRÁŠOVÁ, Adriana. Trepanačný otvor - rozhodujúci faktor úspešnosti endodontického ošetrenia. In Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. ISSN 1335-0005, 2007, roč. 17, č. 1, s. 27-29.
  [2] KOVÁČ, Ján. Rádiologické hodnotenie 50 endodonticky liečených devitálnych zubov po 5-ročnom časovom období. In Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - Bratislava : HERBA, 2012. ISSN 0457-4214, 2012, roč. 61, č. 2-3, s. 47-51.
  [1] KOVÁČ, Ján - KOVÁČ, Daniel. Mikrobiálna dekontaminácia koreňových kanálikov devitálnych zubov. In Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. - Praha : Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2012. ISSN 1210-7913, 2012, roč. 61, č. 4, s. 87-97.
                             
  SignatúraLokáciaDislokáciaInfo
  K 26827
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  K 27130
  sklad Rovinka - monografické dokumenty
  K 27208
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


 6. NázovFyziológia výživy
  Aut. údajeIvan Rameš; translation Eva Hatarová
  Autor Rameš Ivan 1936-2000
  Ďalší autori Hatarová Eva (Prekladateľ)
  VydanieVyd. 1
  Vyd.údajeMartin : Osveta , 1983. - 303 s. : il., 29 cm
  Edícia Učebnice pre stredné zdravotnícke školy
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaČeskoslovensko
  PoznámkyPríloha "Výživové odporúčané dávky platné od roku 1981"
  Systematika612.39:613.2(075.3)
  MeSH predmet. javy vo fyziológii výživy : fyziológia
  Forma, žáner učebnice
  Počet ex.1, z toho voľných 1
  Druh dok.Skriptá
  Báza dátKNIHY
                             
  SignatúraLokáciaDislokáciaInfo
  U 2990
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


 7. NázovBiofyzika pre lekárov
  Aut. údajeJozef Holan a kol.; rec. D. Chorvát, M. Rakovič, F. Vítek, šéfred. Bohuslav Kortman, zodp. red. Eva Hatarová, techn. red. Peter Ďurík
  Autor Holan Jozef 1919-
  Ďalší autori Chorvát Dušan (Recenzent)
  Rakovič Miloslav 1935- (Recenzent)
  Vítek F. (Recenzent)
  Kortman Bohuslav (Zodpovedný redaktor)
  Hatarová Eva (Zodpovedný redaktor)
  Ďurík Peter (Korektor (tlač. textu))
  Vyd.údajeMartin : Osveta , 1982. - 450 s. : fotogr., grafy, ilustr., tab.
  Edícia Dérerova zbierka ; zv. 72 : edícia pre postgraduálne štúdium lekárov
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaČeskoslovensko
  Systematika577.3(075.9)
  MeSH predmet. biofyzika : príručky
  Počet ex.2, z toho voľných 1, prezenčne 1
  Druh dok.Príručky
  Báza dátKNIHY
  Ohlasy[4] FARKAŠ, Anton. K významu dešifrovaného ľudského genómu všeobecne a špeciálne v stomatológii v XXI. storočí. In Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov. ISSN 1335-0005, 2006, roč. 16, č. 1, s. 22-25.
                             
  SignatúraLokáciaDislokáciaInfo
  K 24352
  študovňa monografickej literatúry, audiovizuálne dokumenty
  Biofyzikalen prezenčne
  K 24563
  sklad Rovinka - monografické dokumenty


 8. NázovÚrazy nervovej sústavy
  Aut. údajePavel Nádvorník; ilustr. Jiří Morávek, rec. Rudolf Moravec, J. Bauer, Ján Faguľa, autor ob. Ján Andel, šéfred. František Kalina, zodp. red. Eva Hatarová, tech. red. Katarína Hlavňová, red. ed. Václav Fúra
  Autor Nádvorník Pavel 1923-
  Ďalší autori Morávek Jiří 1924-1990 (Ilustrátor)
  Moravec Rudolf 1930- (Recenzent)
  Bauer Jiří (Recenzent)
  Faguľa Ján 1930-2015 (Recenzent)
  Andel Ján (Návrh obálky)
  Kalina František 1919-1992 (Zodpovedný redaktor)
  Hatarová Eva (Zodpovedný redaktor)
  Hlavňová Katarína (Korektor (tlač. textu))
  Fúra Václav (Zodpovedný redaktor)
  Vyd.údajeMartin : Osveta , 1981. - 218 s. : il.
  Edícia Dérerova zbierka ; zv. 65 : edícia pre postgraduálne štúdium lekárov
  Jazyk dok.slovenčina
  KrajinaČeskoslovensko
  PoznámkyObsahuje register
  Systematika616.8-001
  MeSH predmet. systém nervový
  úrazy a nehody
  poranenia kraniocerebrálne
  poranenia mozgu
  poranenia chrbtice
  poranenia miechy
  nervy periférne : poranenia
  Počet ex.1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Druh dok.Monografie
  Báza dátKNIHY
  Ohlasy[4] SIČÁK, Marián - BARTA, Tibor (1922-2005) - DOLEŽAL, Pavel - KOVÁČ, Marián (1956-) - PELLANT, Arnošt (1943-) - SIČÁK, Marián - BEREŠÍK, M. - FABČIN, Jaroslav - MELOCÍKOVÁ, J. - RÁC, Peter - VODIČKA, Jan - VOKURKA, Jan. Rinológia - choroby nosa a prinosových dutín. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo KOZÁK-PRESS, 2006. 339 s. ISBN 80-969292-1-6.
                             
  SignatúraLokáciaDislokáciaInfo
  K 21332
  študovňa monografickej literatúry, audiovizuálne dokumenty
  Neurológialen prezenčne