Výsledky vyhľadávania

 1. Anatomický substrát sexuální dysfunkce erektilní, ejakulatorní a infertility po poranění pánevního kruhu  / Václav Báča, Robert Grill, Valér Džupa .  Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN 1335-3071 . - Roč. 10, č. 2 (2004), s. 24-25  
  C 2938
  článok

  článok

 2. Cesta klinického poznání, experimentu a modelování v urologické traumatologii  / R. Grill ... [et al.] .  Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN 1335-3071 . - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 29  
  C 2938
  článok

  článok

 3. Deset let nového anatomického názvosloví  / D. Kachlík ... [et al.] .  Časopis lékařů českých. - ISSN 0008-7335 . - Roč. 147, č. 5 (2008), s. 287-294  : ilustr., obr., tab.  
  C 536
  článok

  článok

 4. Existuje možnost zajít v praktické výuce miniinvazivních metod ještě dále?  / V. Báča ... [et al.] .  Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN 1335-3071 . - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 20  
  C 2938
  článok

  článok

 5. Klasifikace zlomenin acetabula .  Diagnostika zlomenin pánve a acetabula . - ISBN 978-80-7262-621-2 . - S. 49-57  : ilustr. (niektoré fareb.), fotogr., tab.  
  K 53941
  článok

  článok

 6. Klinický význam průběhu nervus pudendus  / T. Smržová ... [et al.] .  Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN 1335-3071 . - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 33  
  C 2938
  článok

  článok

 7. Možnosti výuky endoskopií v Edukačním centru pro anatomii a endoskopii Anatomického ústavu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze  / V. Báča ... [et al.] .  Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti. - ISSN 1336-6572 . - Roč. 10, č. 1 (2006), s. 20-23  : ilustr.  
  C 2984
  článok

  článok

 8. Nestabilné zlomeniny panvy a krvácanie : úvodné opatrenia  / Rovder, P. ... [et al.] .  Úrazová chirurgie. - ISSN 1211-7080 . - Roč. 14, č. 3 (2006), s. 74-79   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 9. Peroperační CT navigace u operací páteře a pánve: první zkušenosti  / Valér Džupa, Martin Krbec, R. Kadeřábek, Robert Rusnák, Pavel Douša, Jiří Skála-Rosenbaum, Václav Báča, Robert Grill .  Rozhledy v chirurgii : odborný časopis České chirurgické společnosti. - ISSN 0035-9351 . - Roč. 92, č. 7 (2013), s. 379-384   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  C 486
  článok

  článok

 10. Přechodné a trvalé následky poranění pánve z hlediska urologa  / R. Grill ... [et al.] .  Urológia : časopis Slovenskej urologickej spoločnosti. - ISSN 1335-3071 . - Roč. 15, č. 1 (2009), s. 17  
  C 2938
  článok

  článok