Výsledky vyhľadávania

 1. Aneuryzma abdominálnej aorty - perkutánne endovaskulárne riešenie  / Juraj Maďarič ... [et al.] .  Vaskulárna medicína. Suplement . Ochorenia aorty. - ISSN 1338-0214 . - Roč. 5, č. S2 (2013), s. 10 a 12-14  : ilustr. (fareb.), graf, obr., tab.  
  CP 3098
  článok

  článok

 2. Chronic cerebrospinal venous insufficiency: the Association between the extent of extracranial venous anomalies and clinical severity and duration of multiple sclerosis  / Madaric J. ... [et al.] .  Journal of the American College of Cardiology. - ISSN 0735-1097 . - Vol. 60, no. 17_S (2012), s. B57-B58   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  C 2538
  článok

  článok

 3. Indikácia pacientov s rezistentnou artériovou hypertenziou na perkutánnu rádiofrekvenčnú renálnu sympatikovú denerváciu - kto nie je vhodný kandidát?  / Fľak Ľ. ... [et al.] .  Cardiology letters . XVIII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 10. - 12. október 2013 : abstrakty prednášok a posterov. - ISSN 1338-3655 . - Vol. 22, no. S2 (2013), s. 17S  
  C 2635
  článok

  článok

 4. Je správna diagnóza naozaj vždy tá správna? : CT nález PAPVD u pacienta po operácii PAPVD  / Kardoš M. ... [et al.] .  Cardiology letters. - ISSN 1338-3655 . - Vol. 21, no. 4 (2012), s. 316-319  : ilustr., obr., tab.  
  C 2635
  článok

  článok

 5. Rádiofrekvenčná renálna sympatiková denervácia u pacientov s rezistentnou artériovou hypertenziou - 12-mesačné sledovanie  / Maďarič J. ... [et al.] .  Cardiology letters . XIX. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 9. - 11. október 2014 : program, abstrakty prednášok a posterov. - ISSN 1338-3655 . - Roč. 23, no. S1 (2014), s. 26S  
  C 2635
  článok

  článok

 6. Transkatétrová implantácia samoexpandovateľnej aortálnej bioprotézy u pacientov so závažnou aortálnou stenózou a vysokým operačným rizikom. Výsledky registra NÚSCH, a. s.  / Fridrich V. ... [et al.] .  Cardiology letters. - ISSN 1338-3655 . - Vol. 23, no. 3 (2014), s. 207-214  : ilustr., graf, tab.  
  C 2635
  článok

  článok

 7. Výsledky perkutánnej endovaskulárnej liečby aneuryziem brušnej aorty na NÚSCH, a.s.  / Marek Tóth ... [et al.] .  Kardiológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-3433 . - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 119 a 121-124  : ilustr., graf, schéma, tab.  
  C 3046
  článok

  článok