Výsledky vyhľadávania

 1. Aneuryzma abdominálnej aorty - perkutánne endovaskulárne riešenie  / Juraj Maďarič ... [et al.] .  Vaskulárna medicína. Suplement . Ochorenia aorty. - ISSN 1338-0214 . - Roč. 5, č. S2 (2013), s. 10 a 12-14  : ilustr. (fareb.), graf, obr., tab.  
  CP 3098
  článok

  článok

 2. Endovaskulárna liečba arteriálnych aneuryziem  / Vulev I. ... [et al.] .  Vaskulárna medicína. Suplement . Abstrakty vaskulárna medicína : Medziodborové sympózium : 8. september 2011, City Hotel Bratislava, Bratislava. - ISSN 1338-0214 . - Roč. 3, č. S3 (2011), s. 12-13  
  CP 3098
  článok

  článok

 3. Endovaskulárna liečba kritickej končatinovej ischémie  / Andrej Klepanec ... [et al.] .  Kardiológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-3433 . - Roč. 11, č. 2 (2013), s. 81-85  : ilustr., fotogr., tab.  
  C 3046
  článok

  článok

 4. Endovaskulárna liečba Stanford B disekcie - čo s ischémiou na podklade malperfúzie?  / I. Vulev ... [et al.] .  Vaskulárna medicína. Suplement . XIX. slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou : 28. september - 1. október 2011, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry : abstrakty. - ISSN 1338-0214 . - Roč. 3, č. S4 (2011), s. 50  
  CP 3098
  článok

  článok

 5. Farmakomechanická trombektómia extenzívnej hlbokej venóznej trombózy v redukcii výskytu post-trombotického syndrómu  / Maďarič J. ... [et al.] .  Cardiology letters . XIX. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 9. - 11. október 2014 : program, abstrakty prednášok a posterov. - ISSN 1338-3655 . - Roč. 23, no. S1 (2014), s. 25S-26S  
  C 2635
  článok

  článok

 6. Chronic cerebrospinal venous insufficiency: the Association between the extent of extracranial venous anomalies and clinical severity and duration of multiple sclerosis  / Madaric J. ... [et al.] .  Journal of the American College of Cardiology. - ISSN 0735-1097 . - Vol. 60, no. 17_S (2012), s. B57-B58   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  C 2538
  článok

  článok

 7. Chronická cerebrospinálna venózna insuficiencia: vzťah medzi stenotickým postihnutím extrakraniálneho cerebro-spinálneho venózneho systému a klinickou závažnosťou sklerózy multiplex  / J. Maďarič ... [et al.] .  Vaskulárna medicína. Suplement . XX. slovenský angilogický kongres s medzinárodnou účasťou : 26. september - 29. september 2012, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry : abstrakty. - ISSN 1338-0214 . - Roč. 4, č. S3 (2012), s. 23-24  
  CP 3098
  článok

  článok

 8. Indikácia pacientov s rezistentnou artériovou hypertenziou na perkutánnu rádiofrekvenčnú renálnu sympatikovú denerváciu - kto nie je vhodný kandidát?  / Fľak Ľ. ... [et al.] .  Cardiology letters . XVIII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti : Bratislava, 10. - 12. október 2013 : abstrakty prednášok a posterov. - ISSN 1338-3655 . - Vol. 22, no. S2 (2013), s. 17S  
  C 2635
  článok

  článok

 9. Intramurálny hematóm aorty  / Erika Drangová, Pavol Chňupa, Ivan Vulev .  Vaskulárna medicína. Suplement . Ochorenia aorty. - ISSN 1338-0214 . - Roč. 5, č. S2 (2013), s. 15-19  : ilustr. (niektoré fareb.), obr., tab.  
  CP 3098
  článok

  článok

 10. Intramurálny hematóm aorty  / Pavol Chňupa, Erika Drangová .  Kardiológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. - ISSN 1336-3433 . - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 113-118  : ilustr. (aj fareb.), fotogr., obr., tab.  
  C 3046
  článok

  článok