Výsledky vyhľadávania

 1. Ambulantné monitorovanie TK pri končatinovocievnej artériovej ischemickej chorobe  / Peter Gavorník ... [et al.] .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Kardiológia, angiológia . - Č. 11 (2014), s. 23-27  : ilustr. (fareb.), fotogr., obr., tab.  
  CP 2939
  článok

  článok

 2. Antitrombocytová farmakotromboprofylaxia orgánovovaskulárnych artériových ischemických chorôb pri diabetes mellitus a pri prediabete  / P. Gavorník ... [et al.] .  Súčasná klinická prax. - ISSN 1214-7036 . - Č. 1 (2014), s. 39-47  
  C 3114
  článok

  článok

 3. Artériová hypertenzia - rizikový faktor kardiovaskulárnych komplikácií  / Ľudovít Gašpar ... [et al.] .  Vaskulárna medicína. - ISSN 1338-0206 . - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 7-10  : ilustr., tab.  
  C 3098
  článok

  článok

 4. Diabetes mellitus a hypertenzia - letálne duo : čo rezonuje z tohoročných odporúčaní ESC a kongresu ESC?  / Andrej Dukát ... [et al.] .  Forum diabetologicum. - ISSN 1805-3807 . - Roč. 1, č. 2-3 (2012), s. 86-91  : ilustr., tab.  
  C 3133
  článok

  článok

 5. Diabetes mellitus a kardiovaskulárne ochorenia, možnosti predikcie rizika  / A. Dukát ... [et al.] .  Súčasná klinická prax. - ISSN 1214-7036 . - Č. 1 (2014), s. 10-13  
  C 3114
  článok

  článok

 6. ECG changes during upper gastrointestinal endoscopy in patients with atrial fibrillation  / Makovnik M ... [et al.] .  Cardiology letters. - ISSN 1338-3655 . - Vol. 21, no. 3 (2012), s. 271  
  C 2635
  článok

  článok

 7. Effect of short term aerobic exercise on fasting and postprandial lipoprotein subfractions in healthy sedentary men  / Sabaka P., Kruzliak P., Balaz D. ... [et al.] .  Lipids in Health and Disease . - Vol. 14 (2015), s. 151   [Dokument nie je vo fonde knižnice]
  článok

  článok

 8. HDL-cholesterol - význam pre klinickú prax  / P. Sabaka ... [et al.] .  Súčasná klinická prax. - ISSN 1214-7036 . - Č. 1 (2012), s. 31-35  
  C 3114
  článok

  článok

 9. Hypertenzia a hyperurikémia  / A. Dukát ... [et al.] .  Súčasná klinická prax. - ISSN 1214-7036 . - Č. 1 (2013), s. 40-43  : ilustr., tab.  
  C 3114
  článok

  článok

 10. Izolovaná nočná hypertenzia: význam sledovania TK v ranných hodinách  / Andrej Dukát ... [et al.] .  Lekárske listy : odborná príloha Zdravotníckych novín . Kardiológia, angiológia . - Č. 11 (2014), s. 31-32  : ilustr. (fareb.), obr., tab.  
  CP 2939
  článok

  článok